Kaigutsi külaselts

 

Kaigutsi külaseltsi koosoleku protokoll

3.märts, 2012, kell 12.00, Kaigutsi küla,

Osavõtjad:Õie, Neeme, Silvi, Ivar, Helme, Tiina, Virve, Ene, Olev, Ingrid

Koosolekut juhatas Tiina, protokollis Ingrid

Päevakava:

Kokkuvõte 2011 aastast, pildid, aastaaruanne.

Plaanid 2012 ja edaspidi

(Külaseltsi 8.sünnipäev-ei arutatud, jäi päevakavast välja)

 

Koosolek algas Kaigutsi küla kroonika piltide 2005-2010 plaadilt vaatamisega ja toimunud sündmuste meenutamisega. Tõdeti, et lapsed on suureks kasvanud ja hetkel pilt hoopis teine. Soovijad said endale plaadi piltidega.

Tiinalt ülevaade raamatupidamise aruandest.

Külaselts on rahaliselt välja tulnud, suuri kulutusi eelmisel aastal ei olnud. Oma maja enam ei planeeri, saame kasutada vajadusel Kuriste Haridusseltsi maja.

2012. aastal soovitakse teha ühine ekskursioon Tahkuna kanti, sest Hiiumaal on palju huvitavat ja ilusat, mis ikka veel nägemata.

Tiinalt ülevaade tulude-kulude aruandest 2011 aastal.

Koosolekul olijad otsustasid külaseltsi liikme aastamaksu edasi maksta.

Jooksvad kulud on külaplatsi niitmiseks vajaliku bensiini ostmine, koosolekute kulud, jaanipäeva pidamine, sünnipäevaliste

meeles pidamine.

Tiinalt ülevaade külaseltsi arengukavast.

Jaanipäeva peame ka sel aastal.

Hiiumaa turismikataloogis 2011-2012 on reklaam meie külaplatsi kasutamise võimaluste kohta.

Arutati külas prügiveoga seotud probleemidest, avalike teede kasutamisest, tuulegeneraatorite tulemisest-mittetulemisest Hiiumaale.

Küla kroonika tegemisest oli ilus näide Reivi talu lugu Ene poolt ja Silvi Raudsepa mälestused.

Toimus Õie õnnitlemine sünnipäeva puhul ja tänamine meie vastuvõtmise eest oma kodus.

Eelinfo Tiinalt:

MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa üldkoosolek toimub Vetsi Tallis 7. märtsil kl 16.00

(MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa saab kümne aastaseks), kust peaksime osa võtma.