Kaigutsi külaselts

 

Külaplatsi kasutamise eeskirjad


Pakume lõkkeplatsi kasutamist telkimisvõimalusega piiratud alal . Ala suurus on 1/2 ha . Ürituste ja telkimise  hind on kokkuleppel.

Kui soovite telkida või korraldada üritust oma seltskonnaga teatage sellest ette ja võtke ühendust Kaigutsi külaseltsi juhataja Ivi Persidski tel: 53453751 ja/ või külavanema Tiina Veem tel: 53405522

Külaplatsil on olemas kiik, palliplats, karusell, liivakast,lauad pingid ja istumispalgid, välikäimla ja püstkoda, kus saab ka grillida.

Külaplatsil tuleb kinni pidada  selle kasutamise eeskirjadest ja jälgida, et oleks täidetud kõik reeglid, mis on eraldi välja pandud.

Igaüks vastutab enda turvalisuse eest külaplatsil viibides ise!


Külaplatsil on lubatud:

*kasutada kõiki avalikuks kasutuseks mõeldud objekte; kiik, karusell, püstkoda, välikäimla, pingid lauad, liivakast palliplatsid jne.

*telkida ja mõnusalt aega veeta (sünnipäevad, kokkutulekud, spordipäevad jms.)

*süüdata lõkke ainult selleks ettenähtud kohas (püstkojas või lõkkeplatsil)
* liikuda jalgsi, jalgrattaga, suuskadega või ratsa
* korjata metsamarju, seeni, lilli, ravimtaimi, sarapuupähkleid ja muid loodusande, mis ei ole looduskaitse all;

 

Külaplatsil on keelatud:

* süüdata lõke ja telkida maavaldaja st. külaseltsi esindajale teadmata;

* liikuda kohalike elanike koduõuel, istandikes, mesilates, külvidel, viljas ja mujal   põllumajandusmaal, kus omanikule tekitatakse sellega kahju;
*lõhkuda ehitisi ja võõrandada maavaldaja vara, tekitades sellega materiaalset kahju;
* häirida kohalike elanike kodurahu;

* kasutada mootorsõidukeid platsil liiklemiseks;
* saastada loodust.

NB! Tuletegemine on keelatud eriti kuivadel suvedel. Kui tuleoht on väga suur, võivad kohalikud omavalitsused teatada metsade sulgemisest ja siis kehtib täielik tuletegemise keeld. Prügi ja pudeleid ära viska metsa alla või kraavi. Vii  need koju tagasi või  külaplatsi prügikasti !!!

 

Turvalist ja mõnusat olemist külaplatsil!

MTÜ Kaigutsi külaselts