Kaigutsi külaselts

 

Kaigutsi külaseltsi kroonika 5 aasta jooksul

 

Külaseltsi asutamise idee tekkis 2003 aastal mardipäeval, kui kokku sai praegune küla initsiatiiv. Kadripäeval jooksime lastega talust tallu katri. Esimese küla kokkusaamise plaanisime novembri kuu lõpul külaseltsi juhataja Ivi Persidski juures. Koosolek aga lükkus edasi, sest meil avanes võimalus kasutada (2001 a tühjaks jäänud )Peetri talu ruume.

17.01.2004 tuli kokku13 inimest Peetri tallu.

07.02.2004 koos olime kuuekesi ja tagasisidet saime neljalt mõttekaaslaselt. 24.02.2004 tähistasime koos 14 täiskasvanut ja 7 last vastlapäeva, valisime külavanema ja asutasime ka kohe külaseltsi

Märtsis saime kokku, et arutada külale olulisi asju, algatasime arutelu küla arengukava(AK) koostamiseks.Otsisime kohta, kuhu saaks rajada külaplatsi.

Lihavõtted tähistasime lastega mune värvides ja koksides. Käisime  oma küla jaanalinde vaatamas. Arutasime, mida on vaja külas teha ja kuidas. Õie Tammest oli nõus kinkima meile maad, et sinna külakooskäimis koht rajada.

Jaanipäeva tahtsime juba sel aastal külaga koos tähistada. Otsisime, kus oleks võimalik seda teha ja et oleks ka ilus koht.

Seltsimaa( osa Süllaääre kinnistust) saime oma nimele peale jaanipäeva.

Appi tuli Mäe Ants, kes pakkus meile jaanituleplatsi oma tuuliku juures. Mai kuus ladusime sinna lõkkeplatsi ja vedasime istumiseks palgid. Jaanipäev oli ilus, inimesi tuli 20-30 vahel. Korraldasime võistlusi lastele, köievedu meestele.

a ehituse

Külavanematele ja seltsi liidritele korraldati maakonnas AK koostamise koolitus, millest võtsime osa ja püüdsime sammu pidada Kaigutsi küla AK koostamisel.

Augustis käis koos AK töörühm, kes vaatas üle seni tehtud ja otsustas, et AK esmase variandi võib külaelanikele tutvuda anda ettepanekute jaoks.

Eelisarendatavatest valdkondadest kerkis esile vajadus heakorrastada ja sisustada külaplatsi ja teeääri. Otsustasime raha küsida võsalõikuri ja püstkoja kohta.

Kohalik omaalgatus programm( KOP) rahastas seekord ainult võsalõikuri osa. Maaelu edendamise Sihtasutuselt (MES) saime pingid lauad külaplatsile.

13.03.2005 koosolekul arutasime, mida veel külaplatsil võiks olla ja kuhu projekte kirjutada.

20.03. 03.04. 10.04.2005 talgud võsa mahavõtmiseks ja liiklusohtlike puude langetamine. Koos olid neil päevil 15-20 inimest.Lõpuks söödi talgusuppi ja kooki.

01.05. 2005 tähistasime volbripäeva, lastele mängud ja võistlused.

Küsisime raha truubi ja sisse sõidutee ehitamiseks külaplatsile. KOP rahastas selle.

17. 05.2005 puude mahavõtmine külaplatsile sissesõidutee rajamiseks

 02.06 .2005 talgud külaplatsil osa võtsid 10-12 inimest.

Taotlesime valla toetust püstkoja ehituseks.

7.06.14.06.19.06.2005 juunil toimusid talgud püstkoja ehituseks ja vana kiige paranduseks, heinategu.

24.06. 2005 saime tähistada jaanipäeva külaplatsil. Kokku tuli 80 inimest (naaberküladest, suvitajd, külaelanikud)

23.07 2005 võtsime osa Maapäevadest Pärnumaal. Helme, Tiina, Enn lastega

21.08 2005 püstkojale ehitati korsten

27.08 2005 algatasime uue traditsiooni Veski päev Mäe tuuliku juures. Laadapäev, kus kaubeldi kõigi talu saadustega, mis endal üle jäämas.

Osalesime kunstipäevadel külaseltsis Muhv ja Kuriste Haridusseltsi korraldatud külade päeval.

17.12.2005 Küla Arengukava võetakse küla üldkoosolekul vastu. Koostasime tegevuskava 2006 aastaks.

Taotlesime toetust ajaloo kogumiseks talude kaupa, külaskeemi koostamiseks ja paigalduseks külla ning välikäimla ehituseks külaplatsile. Rahastajaks KOP,taotlus rahuldati täies mahus.

2006 aasta algul alustasime kangakudumise õppustega. Saime külast 2 kangasteljed kasutada. Juhendas Õie tammest 

Taotlesime toetust MES-ilt küla 415. aastapäeva tähistamiseks. Rahuldati ¼ taotletavast summast.

30.01.2006 talgud teeääres osavõtjaid 16 inimest

01.05.2006 toimus portselanmaali õppepäev külas juhendajaks naaber külaseltsist Marju Hadje

05.06, 11.06 2006 teeäärtest prahi korjamine, külaplatsi niitmine ja välikäimla ehitus.Osavõtjaid 15 inimest+lapsed.

Kirjutasime taotluse ka KOP saamaks vahendeid küla aastapäeva tähistamiseks. Rahuldati taotlus kaasfinantseerijana MES+ vallatoetus.

Nende kahe projekti vahenditest valmisid trükised(voldikud, T-särgid, portselan esemed, lipp) küla kohta ja lipuvarras ning laud külaplatsile. Valla toetusest korraldasime käsitöö ja vanade fotode näituse.

23.06.2006 küla 415 aastapäevaks on valminud Esta Aksli koostatud “Kitsiku talude lood” ja eelmainitud asjad projektidest.

23.06.2006 küla aastapäev ja sellele järgnev jaaniõhtu juhiks Kalle Raja. Annetusi kogusime külakiige ehituseks 1300 kr

10 .08.2006 käisid Kaigutsi külas külalised Pärnumaa Kodukandist ja Vändrast MTÜ Kolm küla.

20.08  2006 osalesime Männamaa kandi külade päeval.Sealt tõime koju I koha rahvastepallis ja võrkpallis nind III koha köieveos.

24.02.2007 tähistasime külaseltsi 3. sünnipäeva koos oli 10 inimest. Tegime Arengukavasse parandusi ja pikendasime külaseltsi juhatuse liikmete ja külavanema volitusi veel 3 aastaks üldkoosoleku otsusel.

Peetri talu osteti ära, pidime kangasteljed kodudesse kolima.

Kangastelgede ülespanek toimub kodusse Tiina juures saab juba kududa. Silvi juurde pannakse teised teljed üles.

Kirjutasime projekti  uue külakiige ja palliplatsirajamiseks külaplatsile. KOP rahastas 2/3 summast

5.05.2007 talgud külaplatsil ettevalmistused kiige ehituseks 11 inimest kohal.

Kaigutsi küla esitati liikumise Kodukant korraldatud aasta küla 2007 konkursi kandidaadiks. Hinnatakse küla arengut ja saavutusi. Suve lõpul on oodata külla komisjoni liikmeid pr. Ene Ergma, Kodukandi esindajad ja Maalehe fotograaf.

27. 05. 2007 kiigeposti aukude kaevamine ja  ettevalmistus kohal 10 inimest

08.07.2007  kiige tõstmine kraanaga 23 inimest

14.07.2007 tugipuude panek kiigele ja võrkpalli postide püstitamine 15 inimest

19.07.2007 külgmiste tugipuude ja istmelaudade kokkupanek karuselli ülespanek, liivakasti ehitus 12 inimest

21.07.2007 kiik ja karusell on valmis, võrkpalli võrgu üles panek ja liivakasti viimistlus 8 inimest

23.06.2007 liivakast ja laud on valmis

23.06.2007 Jaanituli

 26.07.2007 Ene Ergma külastab Aasta küla kandidaate

 21.08.2007 Maapäevad Jõgevamaal Ivi, Tiina, Virve osalesid Kaigutsi Külaseltsist. Tunnustati kõiki Aasta küla kandidaate

projekt KOA st peotelk ja generaator

Ants Allik ostis külale murutraktori, mille saime aastapärast tasutud.

 07.01.2008 külakoosolek Õie juures

Käisime viltimas Valgu seltsimajas. Vana Baskini teatri külastus

Talv/Kevad Teeäärsed talgud bussijaama juures

Kevad voorus taotlesime murutraktori jaoks raha ei rahuldatud taotlust.

Jalgpalliväravad said paigaldatud külaplatsile.

 07.06.2008 Spordipäev külaplatsil kohtunik Uno Kõiv. Osavõtjaid 16

24.06 2008 jaaniõhtu mänge korraldavad noored suvehiidlased, annetusi 1400 kr murutraktori jaoks.

08.08 2008 valmis Miku Kaarli kuju Maire Põldma poolt

ettevalmistus tööd kuju püstitamiseks bussijaama juurde

11.10.2008 Miku Kaarli kuju püstitamine

Tuletõrje koolituse raames suitsuandurite jagamine peredesse.

24.02.2009 Külakoosolek Külaseltsi sünnipäev ja vastlapäeva tähistamine Leluseljal

8. märts 2009 naistepäeva tähistamine Õie juures, mehed tegid naistele välja.

Tekstiil-vitraaži koolitus Valgul.

24.06 2009 jaanituli külaplatsil, mänge ja võistlusi korraldasid vabatahtlikud noored

Juulis 2009 võtsime osa Käsitöö-ja omatoodangu laadast Kärdlas

August 2009 maapäevad Tartumaal osalesid Virve ja Tiina

 

14.02.2010 tähistasime sõbrapäeva koos Kuriste Haridusseltsi noortega, kelgutades Leluselja mäel ja lõpuks seltsimajas suppi süües. Osales 13 last ja 11 täiskasvanut.

24.02. 2010 külakoosolek Õie juures otsustati pikendada juhatuse liikmete volitusi veel 3 aastaks. Külaseltsi esindaja Silvi õnnitles ka aktiivi ja tunnustas hea töö eest roosiõietega.

Märtsis 2010 osalesime koolitustel Valgu seltsimajas küla pildis ja  külakroonika koostamine.

Oktoober 2010 osalesime küladepäeval Suuremõisas

November - detsember 2010 osalesime (Leena, Ingrid, Tiina)vitspunutiste koolitusel Kuriste seltsimajas.

24.06.2010 jaanituli õhtujuht mandrilt Õnnepanga vahendusel, esines Avo Kiisa trio ja puhvet parim pala konkurss. Kõige rahvarohkem jaaniõhtu, võisteldi köieveos ja Kaigutsi rammumehe tiitlile.

 

24.02.2011 külakoosoleku teemadeks liikmemaksu ümber arvestamine eurodesse (5€). Päevakorras korraldatud jäätmeveoga liitumine, küla ajaloo kirjapaneku jätkamine. Külalogoga meenete valmistamine ja külakroonika piltide cd-de valmistamine soetatud tarkvara kasutamine.

Kevadel käisime Ivi, Ingrid Tiina Emmaste Noortekeskuses tikkimismasinaga külameeneid valmistamas.

Juunis 2011 jalgrattamatk Lehtmast Tahkunasse ja läbi Laasimetsa Männamaale

23.06 2011 jaanituli õhtujuht DJ Sander Hindrikus mängud ja muusika.

23.07 2011 420.külaaastapäev Kop projekt käsitöö ja omatoodangu laat, kohalikud töötoad, mängud, oksjon ja eeskava: Kassari näitetemäng „Kärdla tohtre toru“ esinesid ansambel „Öilajad“ ja tantsuks laulis ja mängis pilli Teet Kääramees

August 2011 Maapäevad Läänemaal Roostal osalesid Virve ja Tiina

 

3.03 2012 külakoosolek Külakroonika pildis 2005-2010 vaatamine.

Õie õnnitlemine ja tänamine toa kasutamise eest külaürituste jaoks.

23.06 2012 Hiiu keelepuu avamine Lõpe külas, keelepuule kinnitatud Kaigutsi Miku Kaarli nimesilt.

24.06 2012 jaanituli  külaplatsil muusika ja mängud.

11.10 2012 Miku Kaarli 150 sünniaastapäeva tähistamine, Maire Põldma poolt välja saetud pühenduspink paigutati Kaarli kuju kõrvale.