Kaigutsi külaselts

 

Korraldatud jäätmevedu

1.      Algus 1 aprill 2011 kuni 31 märtsini 2014, vedaja Veolia Keskkonnateenused AS

2.      Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud kõik kinnistud, kus asub  ehitisregistri andmetel elamu.

3.      Jäätmevaldajate registrisse on kantud kinnistu omanik , kellele saadab Veolia lepinguprojekti, veograafiku ja hinnakirja (kirjad saadetakse välja 1 märtsist)

4.      Lepingu sõlmimine, seaduse järgi, ei ole kohustuslik, kuid see ei vabasta korraldatud veost, vastupidi , sel juhul saadetakse miinimumarve, olenevalt veotihedusest. Hajaasustuses on see 1 kord 12 nädala jooksul ja konteineri suuruseks on 80 liitrit.

5.      Igal juhul on lepingu sõlmimine vajalik, sest siis saab konteineri suurust valida ja ka muid tingimusi täpsustada.

6.      Korraldatud  jäätmevedu puudutab ainult segaolmejäätmeid,  mis konteinerisse mahuvad,  muid jäätmeid, nagu suurjäätmed (kodumasinad, mööbel..jne), pakend, ehitusjäätmed, metall…  on võimalik oma äranägemise järgi käidelda, näiteks küsida teenuse hindu Hiiu Autotrans-ilt ja kui on odavam, tellida vedu nendelt või ise jäätmejaama viia.  Kodumasinate korjandusring toimub arvatavasti ka tänavu.

7.      Olmejäätmete alla kuuluvad ka pakendid, kuid neid peaksime jäätmeseaduse järgi sorteerima ja eraldi koguma, mida me kõik teeme ja tekib õigustatud küsimus, mis need segaolmejäätmed on, sest ka toidujäätmed hajaasustuses reeglina kompostitakse. Üle jääb igasugune pudi-padi, katkised nõud, riided, jalanõud, el pirnid, ..jne, aga neid tekib siiski suht vähe, sellepärast peaks valima konteineri  või kilekoti suuruse. Kõige väiksem on kuni 50 liitrine kilekott, selle peab vähemalt korra kvartalis täis saama, midagi pole teha, peab pakendi arvelt lisa võtma. Üldiselt näeb pakendiseaduse eelnõu  ette 2015 aastaks koguda eraldi paberit, plasti, klaasi ja metalli, aga see alles tuleb.

8.      Veel olen soovitanud inimestele, kes kurdavad, et prügi pole nii palju, vaadata oma majapidamises ringi ja vähehaaval  ära saata korjunud mittevajalikku kraami. (mis mahub)

9.      Kilekotiga peab arvestama, et jäätmevaldaja vastutab selle tervena püsimise eest ja nagu ma aru sain Veolia lepingust, peaks kilekott asetsema mingis kinnises anumas. Paljud, kellel konteiner olemas, aga liiga suur, kasutavad seda varianti, et hoiavad seal sees kilekotti. See on võimalik, ainult lepingus tuleb fikseerida.

10.   Võimalus on kasutada ka ühismahutit, näiteks mitme pere, majapidamise peale. Sel juhul tuleb kokku leppida, kes jääb vastuajaks (sellele tulevad arved) ja kuidas maksmine toimub. Ühismahuti kasutamiseks tuleb taotlus teha vallavalitsusele ja vedajale (lepingus märgitakse ka ära).

11.   Korraldatud jäätmeveost vabastust saab ainult vallavalitsuse korraldusega ja sel juhul, kui kinnistul ei elata ja seda ei kasutata. Avaldus tuleb esitada vallavalitsusele, vorm on ka valla kodulehel.

12.   Suvilate omanikud ei ole vabastatud, vaid sõlmivad lepingud hooajaliselt, näiteks maist kuni oktoobrini (miinimum neile on ka 4 korda aastas) ja valivad sobiva konteineri suuruse.

13.   Suurt probleemi näen selles, et kui märtsis kirjad lepingutega välja saadetakse, ei saa suvilaomanikud neid kätte ja kui leping sõlmitud ei ole, hakkavad lihtsalt arved tulema. Mõned teadlikud inimesed on seda ette näinud ja oma linna-aadressid saatnud, aga suurem jagu ei ole ja meil neid ka võtta pole.

 

14.   Jäätmeveo hinnakiri:

 

kuni 50 l kilekott (kuni 5kg) – 2.05

Kilekott kuni 150 liitrit (kuni 15 kg) – 6.16

80 l konteiner   - 3.28

140 l konteiner – 3.53

240 l konteiner – 3.80

360 l konteiner – 5.03

600 l konteiner – 6.71

800 l konteiner – 7.45

2500 l konteiner – 18.64

4500 l konteiner – 33.55

 

 Täpsemat infot saab Käina Vallavalitsusest tel 4622881 Ene Reitsnik või

Käina valla kodulehelt